Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Vedrørende 17. mai-feiring

I år som i fjor blir det foresatte som må ta ansvaret for gjennomføring av barnetoget. Dette er nå en felles kommunal holdning i lys av trange økonomiske rammer. Ingen av skolens ansatte blir hyret i arbeid denne dagen.

Saken er drøftet med FAU. Selv om det er en situasjon ingen av oss ønsker, er en innstilt på å gjøre det beste ut av det. FAU tar kontakt med foreldrekontaktene i klassene om forelder-deltakelse og hvordan en organiserer toget videre.

Skolen vil legge forholdene til rette i forkant så godt det lar seg gjøre. Vi ordner med at faner ligger klar til avhenting, og de yngste klassene blir oppfordret til å øve på marsjeringen i skoletida. Øving på nasjonalsangen er også obligatorisk. Tidligere har elever og grupper av elever stått for underholdningsinnslag ved arrangementet ved skolen etter toget (tale ved avgangselever, sang ved 3.klassingene, m.m.). Dette kan skolen h
jelpe til med fortsatt, med øving og veiledning, men selve dagen er det andre som må ta ansvaret. Kafé og aktiviteter etter toget har vært arrangert av foresatte i 7. klasse. Vi informerer på heimesida om opplegg og tider når det offisielle programmet er klart.

Vi håper alle støtter opp om arrangementene og ønsker alle en trivelig 17. mai.

Med vennlig hilsen
Terje Heggheim
-rektor/områdesjef-