Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

17. MAI  2006  I  BRØNNØYSUND

08.00:  KORALMUSIKK fra Kirkehaugen v/ B.M.K.

08.30:  BEKRANSNING.

  • Sivert Nielsen v/  repr. Brønnøy kommune.
  • Ole A. Brønnø v/ repr. BMK.

 

08.45:  MUSIKK  i  gatene i Sørbyen v/ B.M.K.

09.45:  Elever fra BBU og Skolekorpset - OPPMØTE  TIL  BARNETOG – v/ Sjukehjemmet.

10.10:  Elever fra Salhus, alle barnehager og BMK – OPPMØTE  TIL  BARNETOG – ved
            Samfunnshuset. 

10.15:  BARNETOGET  STARTER FRA BRØNNØY SYKEHJEM. 

            Togrute: Sykehjemmet – Siv. Nielsensgt. – Skolegt. (ved rundkjøringen møtes Salhus-
            delen av toget kl. 10.25) – Storgt. til Thon Hotell (her fortsetter barn og unge fra 
            Salhus til Salhus skole) – Innervn. – Storgt. til BBU. Korpsene spiller.    

11.00:  MARKERING  AV DAGEN  PÅ  SALHUS  SKOLE –  

            Tale og underholdning v/ elevene.  BMK spiller.
            Kafè på Salhus skole etter barnetoget. LEKER  på skoleplassen.

11.15:  MARKERING  AV DAGEN  PÅ  BBU –  

            Tale og underholdning v/ elevene. Skolekorpset spiller.
            Kafè på BBU etter barnetoget. LEKER  på skoleplassen.

11.00  – 17.00:        KAFÈ på Samfunnshuset
                                Salg av is og brus, kaffe og kaker, middag.

13.00 og 15.00:  KINO (gratis) –  Karlson på taket (alle – animasjon – 1t.16min. - Norge/Sverige).

13.30:  BRØNNØYSUND  MANNSKOR  synger på  Brønnøy  sykehjem.

14.00-16.00:  ROSIN – åpning av utstilling v/ Helgeland Museum. Rådhuskjelleren.

14.30:  GUDSTJENESTE i Brønnøy kirke.  Mannskoret deltar.

15.20:  BEKRANSNING

  • Fiskerne v/  repr. Fiskarlaget
  • Krigens ofre v/  repr. militære

16.00:  FOLKETOGET starter fra Samfunnshuset.

                 Oppstilling 15.45.  Rute:  Som tidligere år. 

                 (De to ”beste” innslagene i toget premieres).

16.40:  TALE  FOR  DAGEN

  • Hovedtale  Arnfinn Torgnes
  • Tale av russ 2006.
  • Brønnøysund mannskor og BMK deltar