Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: Om skolen

Strikkemønster for BBU

Laila Hallvig har laget et lite hefte med mønster på votter, lue og pannebånd for alle som er stolte av BBU. Og vi håper etter hvert at vi får se barn i skolegården vår og i Brønnøysund med disse luene, pannebåndene og vottene i alle mulige farger. BBU stikkemønster

Velkommen til nytt skoleår 2019!

Skolen begynner igjen mandag 19. august. Alle elevene møter kl. 08.30, unntatt 1.klasse som møter i vestibylen kl. 09.00.
Lærere har planleggingsdager fra tirsdag 13. til fredag 16. august.

Skolemelk - bestilling

(7.8.18) Tine har endret adresse for bestilling av skolemelk. Vennligst se Skolemelk under Praktisk informasjon i menyen til venstre.

Foresattepålogging

Vårt skoleadministrative system skal nå være i orden med hensyn til foreldrepålogging der en kan se alle opplysninger som er registrert om sine barn.

Dere skal da bruke adressen https://bronnoy.no.ist.com/guardian som inngang. Her vil en etter hvert finne opplysninger om bl.a. fravær, terminkarakterer, valgfag og fordypningsfag, og dokumenter vedrørende spesialundervisning og særskilt norskundervisning. Får du problemer så send melding til bbu@bronnoy.kommune.no for eventuelt å få tilsendt vedtak i posten.

Dere skal fortsatt melde fravær som før i meldingsboka.

For mottakere av enkeltvedtak vil en gjøre oppmerksom på at det foreløpig står feil skoleår i overskriftene. (Vi jobber med å endre malene i programmet.) Riktig skoleår kommer fram i
dokumentnavn og det blir også angitt i teksten hvilket årstrinn vedtaket gjelder.

Rektor

Transponder Meldingsbok og problemer med innlogging

Vi vet at flere plages med innlogging i Transponder Meldingsbok, og vi har nå fått oppskrift som skal hjelpe.

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Skolen er i gang med gjennomføring av årets elevundersøkelse. For mer info, se informasjosbrev fra Udir.

SFO-telefon

(04.12.17) Brønnøy kommune foretar nå en omlegging av telefonsystemet. I en overgangsperiode ber vi dere bruke 915 50 153 for å nå SFO.

SFO-leder har samme nummer som før.

Skoleruta er oppdatert

(15.11.17) Vi ble gjort oppmerksom på at skoleruta på dette nettstedet hadde noen feil. Blant annet på hvilken dag som er siste før jul. Dette beklager vi. Den er nå rettet, slik at den viser torsdag 21. desember som siste skoledag.

Kurs fra Dysleksi Norge

(18.10.17) Dysleksi Norge tilbyr et nettbasert kurs for foresatte. Gå til kurset.

Viktig melding til heimen

(14.9.17) Det er kommet bekymringer knyttet til en ny app som ungdomsskoleelever har tatt i bruk. Appen heter Sarahah og er en app som gjør det mulig å komme med anonyme meldinger til hverandre. Denne appen er blitt brukt til å sende stygge meldinger og blir referert som en ny mobbeapp.

Mer informasjon om appen finner du på digi.no.

Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med sine ungdommer om dette og få appen slettet.

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Les skrivet fra Utdanningsdirektoratet.

Høstens aksjon mot hodelus

(31.8.17) Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus i uke 35. BBU ta oppfordringen, og ber alle heimer delta denne helgen.

Informasjonsskriv fra Folkehelseinstituttet

Transponder meldingsbok

(29.08.17) Snarest mulig må alle foresatte og lærere ta i bruk transponder meldingsbok som
kommunikasjonskanal. Den gamle SMS-versjonen blir ikke vedlikeholdt mht elever/foresatte.
Meldingsboktjenesten krever PC eller smarttelefon, og at dere har MinID, BankID, eller
tilsvarende. Bruk informasjonsvideoene bak linkene under. Vennligst ta kontakt med skolen
dersom dere får problemer med innloggingen.

Link med info for foresatte som skal logge inn i meldingsboka for første gang (NB, det
kommer ikke eget infobrev fra oss):
http://hjelp.transponder.no/kom-igang

Link for instruksjoner vedrørende de mest brukte funksjonene:
http://hjelp.transponder.no/for-foresatte

For innlogging:
https://meldingsbok.transponder.no

Enkeltvedtak om spesialundervisning er forsinket

(15.08.17) Planen er å gjøre vedtakene om spesialundervisning tilgjengelig for foresatte i det nye skoleadministrative systemet, der foresatte må logge seg på for å se opplysninger om sine barn.

Vi er fortsatt i utprøvingsfasen for systemet og har ikke lykkes med å få det tilgjengelig for foresatte og venter på hjelp fra leverandøren. Vi beklager forsinkelsen. Om vi ikke får orden på teknikken vil vedtakene bli skrevet ut og distribuert i løpet av første uka.

Mvh
Rektor

Sommerles 2017 - lesekampanje på bibliotek, 1. juni til 31. august

Hei alle 1. - 7. klassinger!
Delta på årets sommerlesekampanje på Brønnøy bibliotek. Se info her.
Premiering til de beste trinnene i kommunen (mest lest per elev): kr 3000,- for beste, 2000,- til nest beste, og 1000,- til tredje beste.

Brønnøyskolen satser på IKT

(19.07.2017) Se skriv fra oppvekstkontoret.

Årsmøte i foredrerådet

Det holdes årsmøte i foreldrerådet torsdag 15. juni, kl. 1800 - 2000. Se innkalling under FAU>Innkallinger/referater i menyen til venstre.

Hodelus

(12.6.17) Det har dukket opp hodelus hos noen, og vi ber igjen alle heimer å foreta lusesjekk denne helgen.
Se mer info hos Folkehelseinstituttet.

Utlegging av ukeplaner

(12.6.17) Dette skal nå gå som normalt

Problemer med utlegging av ukeplan

(5.6.17) Vi opplever for tiden noe problemer med utlegging av ukeplaner. Det arbeides med å finne en løsning, og i mellomtiden ber vi om forståelse for at ukeplaner kun vil foreligge på papir.

Fredrik Endresen
IKT-veileder

BBUs verden, onsdag 3. mai

Programmet for «BBUs verden» 3. mai er nå klart. Alle bør sette seg inn i hva og hvor ting skal foregå og når det skal skje. Vi minner om at det er en obligatorisk skoledag for elevene. Det er primært kun foresatte som er invitert sammen med elevene, men det er lov med «reserver». Skulle noen ha problemer med barnevakt så er yngre søsken også velkommen.

Vi oppfordrer elever og foresatte om å gå eller sykle, da skolens ordinære parkeringsplass mot samfunnshuset er avstengt. Det er parkeringsmuligheter vest for gamle gymsal, ved rådhuset, og i skolegata nord for samfunnshuset. Se programmet.

Tid for vårens kampanje mot hodelus

Uke 10 er kampanjeuke mot hodelus, med ekstra innsats helgen 11. og 12. mars. Vi oppfordrer alle heimer å foreta lusesjekk kommende helg. Se mer info hos Folkehelseinstituttet.

Ny avdelingsleder for ungdomsskolen

Berit Vonheim er fra 1.2.2017 konstituert som avdelingsleder i ungdomsskolen.
Magne Ekker har fått innvilget ett års permisjon.

Viktig melding til busselever og deres foresatte

Vi har fått meldinger om at noen har uheldige opplevelser på skolebussen. Dette må vi få rettet opp. Les mer.

BBUs verden

BBU planlegger en dag hvor vi skal vise mangfoldet ved skolen vår. Vi ønsker å presentere BBU med faglige framføringer, kunst, musikk, dans, leker, fellesskap og moro. Dette skal skje onsdag 3. mai kl. 18.00 - 20.30. Mye av programmet vil foregå ute, og noe inne i skolebygget. Sett av dagen og møt opp! Dette blir flott!

Helsesøstertjenesten BBU

Helsesøstertjenesten er nå på plass igjen.
Eva Mari er tilgjengelig tirsdag og torsdag for 1.-7. trinn Tlf 46 94 75 80
Kjersti er tilgjengelig for 8.-10. trinn mandag, onsdag og fredag Tlf 90 72 11 67

Informasjon fra oppvekstsjefen

Kommunen har i år vært gjennom en omfattende nedbemanning og omorganisering. Les oppvekstsjefens betraktninger.

Aktiviteter siste skoledag

I tråd med tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet om gudstjenester i skoletiden, ber vi foresatte velge for sitt barn hvilken aktivitet de vil delta på første del av siste skoledagen, onsdag 21. desember. SMS er utsendt, med svaralternativ ja/nei.

Aktivitetene vil være av inntil en times varighet.

Svar "ja": Alle trinn vil delta på felles skolegudstjeneste i Brønnøy kirke.

Svar "nei": Elever på barneskolen (1. - 7.) vil samles til allsang og opplesing. Elever i ungdomsskolen vil samles til lysfest/stille stund med ord til ettertanke.

Vennligst svar på SMS innen mandag 19.12 kl. 0815.

Terje Heggheim
Rektor

Tilbud om kurs for foreldre

Brønnøy kommune tilbyr foreldregruppekurs i PMTO-metodikk, for foreldre med barn i alderen 7 - 12 år. Se invitasjon.

Redusert helsesøstertjeneste

Helsesøster for barneskolen blir fraværende en lengre periode. Ved behov ta kontakt med helsestasjonen, tlf. 75012880.
Helsesøster for ungdomsskolen er i beredskap for umiddelbare kriser. Hun kan treffes på 907 21 167.

Høst og mørketid

Høsten er kommet, og i mørket syns vi dårligere. Trygg trafikk har laget noen enkle tips som kan bedre sikkerheten. Les dem, og følg dem.

Hodelus

Igjen er det oppdaget tilfeller med hodelus, så vær snill å sjekk barna regelmessig.

Informasjon finnes på temaside om lus.

BBU deltar i PIN-studien

PIN-studien omhandler ungdoms psykiske helse, internettbruk og nettmobbing. Alle ungdomsskoleelver i Nordland, Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta i denne nettbaserte studien i regi av UiT Norges Arktiske Universitet. Les mer.

Årsmøte i foreldrerådet

Innkalling til årsmøte i foreldrerådet ved BBU finner du under FAU>Innkallinger/referater i menyen til venstre.

Informasjon om nasjonale prøver

Udir har god informasjon om nasjonale prøver.

 

Velkommen til nytt skoleår!

Skolen begynner mandag 22. august.

2.-10. trinn starter som vanlig kl 0830.

1. klassingene møter kl 0900, og er til 1100.

Støttemateriell om sorg og selvmord

Råd til foresatte med barn i sorg/Råd til foresatte etter selvmord
Selvmordsforebygging (Vivat)

Ferieavvikling

Kontoret blir ubemannet grunnet ferieavvikling fra 26. juli til og med 5. august.

For henvendelser som ikke kan vente, ta kontakt med servicetorget tlf 7501 2000.

Rektor

Vedrørende årsrapporter og halvårsvurderinger

(13. juni 2016) Grunnet tekniske problemer med IT-leveransen er det forsinkelser i arbeidet med de nevnte dokumentene.

Vi gjør så godt vi kan for å få det klart til skoleslutt, men i verste fall kan det bli utsatt til høsten.

Vi beklager.

Med vennlig hilsen
Rektor

Ta godt vare på skolekortet

(10. juni 2016) Nordland fylkeskommune ber oss minne alle elever som har "busskort" om å ta godt vare på den gjennom sommeren, siden de skal brukes videre til høsten. Dette gjelder også elever i 10. klasse.

17. mai

Vi ønsker alle ei riktig fin pinse- og 17. maihelg!

Oppstilling til toget er kl. 1025, på sørsiden av sykehjemmet.

Elevene kan forlate arrangementet på samfunnshuset ca. kl. 1200, ETTER at elevene fra 10. klasse har holdt tale.

Søknad til SFO

(9.5.16) Kommunens portal for søknad til SFO er nå klar. Du finner adressen under SFO/Søknad i menyen til venstre.

Forskerfabrikkens sommerskole

Forskerfabrikken arrangerer sommerskole i Brønnøysund i uke 33. Les mer

Ukeplaner

Produksjon og publisering av ukeplaner kan bli forsinket inntil videre grunnet svikt i IT-leveransene.

Brev fra Nordland politidistrikt

Politimesteren i Nordland og hennes medarbeidere har utarbeidet et brev til elever og foresatte ved alle ungdomsskoler i fylket. Brevet omhandler truslene som har vært framsatt mot skoler i Nordland i den siste tida. Målet er å nå ut til hver enkelt elev og foresatte, i håp om å kunne forebygge lignende hendelser.

Brev fra Nordland politidistrikt

Tegneseriekurs

Forrige uke besøkte Tore Strand Olsen 5. og 6. klassene på BBU. Han lærte dem om tegneserier, og de tegnet sammen. Noen av resultatene kan sees på bloggen hans.

Permisjon

Avdelingsleder i Ungdomsskolen har permisjon til og med 17. april. Rektor vikarierer i hans administrative oppgaver.

Aktiviteter siste skoledag

I tråd med tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet om gudstjenester i skoletiden, ber vi foresatte velge for sitt barn hvilken aktivitet de vil delta på første del av siste skoledagen, fredag 18. desember. SMS er utsendt, med svaralternativ ja/nei.

Aktivitetene vil være av inntil en times varighet.

Svar "ja": Alle trinn vil delta på felles skolegudstjeneste i Brønnøy kirke.

Svar "nei": Elever på barneskolen (1. - 7.) vil samles til allsang og opplesing. Elever i ungdomsskolen vil samles til lysfest/stille stund med ord til ettertanke.

Vennligst svar på SMS innen torsdag 10.12 kl. 0815.

Terje Heggheim
Rektor

Skolens ordensreglement er vedtatt

Revidert ordensreglement ble vedtatt i Samarbeidsutvalget, fredag 13.11.2015. Se under planer i menyen til venstre.

Ungdata-undersøkelsen i Brønnøy

Informasjon til foresatte og ungdom på ungdomstrinnet om Ungdata-undersøkelsen i Brønnøy 2015. Les mer.

Hilsen Magne

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Trygg Trafikk har laget en veileder til foreldre og skoler nå som det er opp til foreldrene å bestemme om barna kan sykle alene til skolen.

BBU anbefaler alle foreldre å følge Trygg Trafikks råd og tips om trygg sykling på skoleveien.

Les mer og last ned veileder

Viktig melding til busselever og deres foresatte

Busselever skal bruke tilrettelagt bussholdeplass ved samfunnshuset etter endt skoledag.
Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyssen melder om at bussen stoppes ved Prix, der det oppstår farlige situasjoner. I tillegg bringer elevene med seg «handelsvarer» som medfører tilgrising av bussen. Vi kan ikke akseptere dette.
Det er ikke busstopp ved Prix og elevene risikerer nå å måtte gå heim herfra.
Mvh Rektor

Kurs i Lingdys og Lingright

Torsdag 12. november klokken 1800 - 2000 arrangerer Dysleksi Brønnøy kurs i bruk av Lingdys og Lingright på BBU. Målgruppen er elever med lese-/skrivevansker, foresatte og lærere. Kurset er gratis.

Kursholdere er Steinar Heimstad og Jørund Lislien fra Bindalseidet skole.

Deltakere tar med egen PC med programvaren installert. De som trenger det kan laste ned demoversjon fra Lingit.

Endringer i regelverket om vurdering

Det er gjort flere endringer i reglene om vurdering. Disse kan du lese om hos Utdanningsdirektoratet.

Stålejoggen 2015

Stålejoggen ble avviklet med stor suksess onsdag 30.09.2015. Som i fjor var arrangementet et samarbeid mellom BBU og BVS. I tillegg fikk vi deltakere fra Salhus skole og voksenopplæringen, så anslagsvis 900 elever var i aktivitet denne dagen. Elevene ble oppfordret til å gi 20,- kr. til SOS-landsbyer som har hjelpeprosjekter i Tanzania. I alt ble det samlet inn mer enn 6000 kroner fra BBU og voksenopplæringen. Vi må ta med at det også var mulig å gi penger via SMS, men hvor mye som kom inn fra oss den veien, vet vi ikke. Les mer om skolejoggen og SOS-barnebyer.

BBU tar i bruk elektronisk meldingsbok

Vi har nå tatt i bruk digital meldingsbok. Under Praktisk informasjon > Transponder i menyen til venstre, finner du mer om dette.

Informasjon om nasjonale prøver 2015 - til foreldrene

Utdanningsdirektoratet har laget et informasjonsskriv til foreldre om nasjonale prøver. Det kan lastes ned fra Udirs, eller leses her.

Aksjon mot hodelus

Alle oppfordres til å delta i Folkehelseinstituttets kampanje mot hodelus helgen 28. - 30. august.

Informasjon finnes på kampanjesiden, og på temasiden om lus.

Velkommen til nytt skoleår!

Skolen begynner mandag 17. august kl 0830.
Nye 1. klassinger møter i vestibylen kl 0900.

Planleggingsdager for lærere 12. - 14.08
Planleggingsdager for assistentene 13. - 14.08 (NB! SFO er stengt disse dagene)

Husk normal døgnrytme noen dager før oppstart!

Med vennlig hilsen
Rektor

Årsmøte i Foreldrerådet

Årsmøte i Foreldrerådet avholdes på BBU onsdag 10. juni fra klokken 1800. Innkallingen finnes under menyen FAU -> Innkallinger/referater til venstre.

Ny postadresse til skolen

BBU har fått ny postadresse. Vennligst se under "Kontaktinformasjon" i menyen til venstre.

Lokal forskrift om skoletilhørighet - høring

Kommunestyret vedtok i fjor høst at grensen mellom BBU og Nordhus skole skal være Brønnøysundbrua. Saken er nå lagt ut til høring. Les mer

Solformørkelsen

Under solformørkelsen på fredag fikk alle elever i 2. - 7. klasse se fenomenet i teleskop. Mange var innom og så flere ganger etter hvert som månen kom foran sola. Noen tok bilde med telefonen, gjennom teleskopet. Se bildene.

Gjenglemte klær

I vestibylen på barneskolen ligger det nå en utstilling av store mengder gjenglemte klær. Kom og se om ditt barn kan ha klær i utstillingen, før den sendes videre til Fretex over påske.

Entreprenørskap i 4. klasse

De to siste ukene har begge 4. klassene arbeidet med entreprenørskap. Les alt om saken

Hodelus - og oppfordring til dugnad

Igjen er det observert hodelus, så vi minner om at Folkehelseinstituttet har mye god informasjon om disse smådyrene, og om bekjempelse av dem. Vi oppfordrer alle hjem til å kontrollere alle barns hårmanke for hodelus. En sjekk hos de voksne er absolutt også å anbefale. Daglig sjekk de neste par ukene, og så månedlig sjekk framover, vil kunne redusere spredningen betydelig.

Streik onsdag gir tidligere skoleslutt og ingen skolebuss.

De to største fagforeningene ved skolen har varslet deltakelse i politisk streik onsdag kl 1400-1600 i forbindelse med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Det betyr for BBU sin del at skolen slutter kl 1400 og at skolebussen ikke går som vanlig etter skoletid, og foresatte må derfor ordne med skyss selv. SFO holder åpent som vanlig.

mvh Rektor

Retningslinjer i forbindelse med opplæring i svømming

Alarmplan for svømmehallen, og kompetansebevis for lærere ligger nå under Planer/Lokalt i menyen til venstre. Lenke til Udirs rundskriv om svømmeopplæring finnes under Planer/Sentralt.

Informasjon til foreldre om spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som vi har kalt Spesialundervisning på fem minutter. Her får foreldre en rask innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av skolen og hva de selv kan gjøre.

"Spesialundervisning på fem minutter" og "Informasjon om regelverket i grunnskolen"

Skolejoggen 2014

Årets Stålejogg blir arrangert onsdag 1. oktober, i samarbeid med Brønnøysund videregående, og er en del av den landsomfattende Skolejoggen. Vi har laget et kort brev til heimen med mer opplysninger om dette.

Småskolen på tur til Torghatten

16. september var 1. - 4. klasse på tur ved Torghatten. Se bildene.

Ny trafikkregulering ved BBU er ferdigstilt

Arbeidene med å få tryggere trafikkavvikling oppe i skoleområdet nedenfor samfunnshuset er nå avsluttet. Les mer om hvilke endringer som er gjort.

Bussendringer for ungdomsskoleelever

Ekstrabuss mandager kl 1510 
Ekstrabussen går til Hestøya Nord og til Toft.  Elevene på disse rutene skal bruke denne bussen.  (Bussen vil være merket med navnene Hestøya Nord og Toft) 
Den ordinære bussen kjører Hestøya Sør og til Torget

Nasjonale prøver

Udir har laget en informasjonsbrosjyre til foreldre i forbindelse med årets nasjonale prøver.

Skolestruktur

FAU har laget et informasjonsskriv i forbindelse med høringsrunden om skolestruktur i Brønnøy. Det finnes, sammen med referat fra siste styremøte under FAU>Innkallinger/referater i menyen til venstre.

Aksjon mot hodelus

BBU deltar i den nasjonale aksjonen mot hodelus. Den foregår kommende helg, 29. - 31. august, og Folkehelseinstituttet har laget et skriv om den. Mer informasjon om hodelus finnes også hos FHI.

Publisering av bilder

Ferietid og skolestart er høysesong for publisering av bilder på nett. Skolen vil i den anledning formane alle foresatte om å tenke seg nøye om før en legger ut bilder. Dette er spesielt viktig der andres barn er med på bildet. Slik praksis kan være ulovlig. Se mer hos Datatilsynet.

Ferieavvikling

I ferieavviklingen blir kontor/administrasjon ubemannet fra og med 14. juli til og med 1. august.
Vi anbefaler at dere bruker e-post, så svarer vi så snart vi kan etter ferien.
Ved hastesaker, vennligst gjør en henvendelse til servicekontoret på rådhuset (75012000).

Skolestart

Alle elever begynner på skolen mandag 18. august.
Første klasse møter kl. 0900 i vestibylen.
Øvrige elever begynner til vanlig tid kl. 0830 .

Planleggingsdager for personalet

Lærere møter til planleggingsdager fra onsdag 13. august kl. 0800.
Fagarbeidere/skoleassistenter møter torsdag 14. august kl. 0800.
SFO er stengt 14. og 15. august pga. planlegging.

Hodelus

Det er oppdaget nye tilfeller av hodelus på noen av våre elever. For å hindre spredning avbefaler vi alle våre elever å ta en grundig sjekk før sommerferien. Finner en lus eller egg tar en kontakt med apoteket for kur og info. En god artikkel finnes hos Norsk Helseinformatikk.

Rektor

Årsmøte i Foreldrerådet

Årsmøte i Foreldrerådet holdes onsdag 11. juni kl. 1800 - 2000. Les innkallingen under FAU > Innkallinger/referater i menyen til venstre.

Elever som tar buss - viktig melding

Nordland fylkeskommune skal ta i bruk et nytt system for skoleskyssordningen i fylket. Skysselevene får derfor utdelt et skema som skal fylles ut med bl.a. gårds- og bruksnummer. Ved delt samvær og søknad om skyss i begge uker, skal begge foreldre signere på og bekrefte dette på skjemaet.
Fristen for å levere dette skjemaet er onsdag 23. april. Om det skulle være noen som ikke har mottat skjemaet men som likevel har krav på skyss, så kan det lastes ned som Word-dokument og som pdf.

Spesielt for 10.-klassinger

Det er viktig at busskortene blir tatt vare på, siden samme kort skal brukes til høsten for transport til videregående skole.

Foreldremøte om nettvett, digital mobbing og spilling

Kommunens SLT-koordinator, Kåre Johan Råbakk, inviterer til foreldremøte for 1. - 10. klasse om nevnte tema. Barnevakten.no kommer til Brønnøysund 3. mars. Møtet er for alle foresatte i Brønnøyskolen, og er på Samfunnshuset fra 1800 - 2000. Se invitasjonsplakaten.

Skolebuss Torget - ruteendring

Fra 1. februat 2014 blir det endring i ruten for skolebuss fra/til Torget. Se rutetabell fra TTS.

Aksjon Bussvett

BBU deltar i aksjon "Bussvett" i perioden 13.1.-14.2.14. Fokus for aksjonen er trygg og sikker atferd ved busstransporten, både i og utenfor bussen.

Aksjonen er et samarbeidI under ledelse av Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg mellom skole, Trygg Trafikk, politi, og lokalt bussselskap.

Bussvettregler og annet stoff knyttet til utfordringer i trafikken blir satt på dagsorden i skolen. De elevene som har skoleskyss for utdelt heftet "Sikker skoleskyss", og vi ønsker at foresatte bruker litt tid sammen med barna på å gjennomgå heftet.

Trygg Trafikk har ressurser på nett som er nyttige hjelpemidler for å øve på trafikksikkerhet.

Videre holder skolen tett kontakt med TTS i perioden, og politiet er forventet å dukke opp for kontroll på bussen.

Elevpermisjoner - info fra rektornettverket

Rektornettverket ønsker å presisere reglene for elevpermisjon.

God Jul og Godt Nytt År

Skolen ønsker alle elever og foresatte en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Den samme hilsen går også til alle våre samarbeidspartnere.

Skolestart på nyåret er mandag 6. januar kl. 0830.

Trafikksikkerhetstiltak – skolen trenger din hjelp

Forholdene for gående og syklende til og fra skolen er ikke så gode som vi ønsker. Mellom kl 0800 og kl 0830 oppstår det ofte farlige situasjoner i skolegata. Les mer.

Operasjon Dagsverk 2013

Ungdomsskoleelevene ved BBU deltar på Operasjon Dagsverk torsdag 31. oktober.

Mer informasjon om årets prosjekt og annet OD-relatert stoff finner du på od.no

 

Invitasjon til dysleksikurs

Dysleksi Brønnøy arrangerer kurs i bruk av datahjelpemidler. Kursholder er Marianne Kufaas Sæterhaug. Se invitasjon.

Vel blåst Stålejoggen!

I nydelig vær løp og gikk over 800 elever og voksne fra Brønnøysund videregående skole, Brønnøy kultur- og kompetansesesenter (Voksenopplæringen) og BBU den knapt 7 km lange løypa, som gikk til Lilleklubben med retur på nyrestaurert tursti på østsiden av flyplassen. Småskoletrinnet ”samlet” runder i lysløypa, og innsatsen var stor.

Innsamlede midler til SOS-barnebyer i Tanzania beløp seg for BBUs del til 5 620 kr. I tillegg vet vi at noen heimer har valgt å sende bidrag over SMS. Pengene er oversendt, og all erfaring skulle tyde på at de vil komme godt med i prosjektet.

På den sportslige og konkurransemessige siden, ble det kåret fire vinnere på BBU. På ungdomstrinnet ble Thina (10B) vinner i jenteklassen med tiden 33.31. Isak (9B) vant gutteklassen på 28.02. Mellomtrinnet fikk vinnerne Solveig H. (7A) og Emil (6B), med tidene hhv. 43.11 og 35.46.

Stålejoggen / Skolejoggen

Årets Stålejogg går av stabelen onsdag 25. sept. 2013. I år blr det et fellesarrangement med Brønnøysund videregående skole. Start og innkomst blir ved idrettshallen, og løypa går til Lilleklubben og rundt flyplassen. Stålejoggen er en del av den landsomfattende skolejoggen som samler inn penger til SOS barnebyer i Tanzania. Vi oppfordrer derfor alle elever og lærere til å gi 20 kroner til dette prosjektet. Les mer om skolejoggen og SOS barnebyer i Tanzania.

Informasjosskriv til foresatte.

Ny avdelingsleder for ungdomsskolen

Magne Ekker begynte som ny avdelingsleder for ungdomsskolen i august. Han kommer fra jobben som inspektør ved Fosen folkehøgskole, og har med seg kone og to barn.

Velkommen til nytt skoleår!

Mandag 19. august er det skolestart for alle trinn.
1. klassingene møter kl 0900 i vestibylen (mot ungdomsskolen). De avslutter sin første skoledag kl 1100.
Øvrige klasser begynner til vanlig skoletid kl 0830.

Lærere møter til planleggingsdager kl 0800 onsdag 14.8.
Skoleassistentene møter til planleggingsdager kl 0800 torsdag 15.8.

SFO er stengt torsdag 15.8. og fredag 16.8.

Ferieavvikling

Grunnet ferieavvikling blir kontoret ubemannet i ukene 29-31.
Henvendelse på e-post eller til servicetorget på Rådhuset tlf 75012000

Rektor

Årsmøte i FAU

Mandag den 10. juni kl. 18 avholdes årsmøte i Foreldreutvalget i personalrommet ved BBU. Alle foreldre som har anledning til å møte, oppfordres til å delta. Se innkallingen under FAU > Innkalling/referater, i menyen til venstre.

Hjelp oss å trygge skoleveien

Det er sendt ut oppfordring og råd til elever og foresatte for å trygge skoleveien til våre elever. Se hele brevet.

17. mai

Skolen ønsker alle elever, foresatte og tilsatte en riktig god 17. mai og en fin pinsehelg.

Program for 17. mai finnes på Brønnøy kommunes nettside.

Vi minner om at skolens elever møter kl. 1025 ved sykehjemmet

Ny kontormedarbeider

Lill Marie Vollan er ansatt som ny kontormedarbeider. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!
Hun begynner i jobben etter påskeferien.

Viktig informasjon til elever og foresatte i 10. klasse

Grunnskolen nærmer seg slutten for kull 97, og i den forbindelse er det en del hendelser og frister det er viktig å kjenne til. Se klassens side.

Telefonkontakt med skolen

Grunnet fravær ved skolens kontor/sentralbord, anbefaler vi i en periode at det ringes direkte til avdelingsledere, rektor eller SFO-leder. Nummer finnes under Kontaktinformasjon, oppe i menyen til venstre.

Foreldreundersøkelsen 2012 - rapport

Som følge av foreldreundersøkelsen ved BBU i 2011/2012, har FAU sendt en rapport til rektor, rådmann og pedagogisk konsulent. Rapporten på 21 sider består av 5 kapitler, der kapittel 2 viser resultatet av alle svarene som ble mottatt. I kapittel 3 har vi oppsummert tilbakemeldingene som ble mottatt. Alle tilbakemeldingene som er tatt med er anonymisert. Her er rapporten som ble sendt, unntatt kapittel 2 og  tilbakemeldingene i kapittel 3.

Thorbjørn Egner 100 år – stor forestilling med småskolen

Thorbjørn Egner ville fylt 100 år 12.12.2012 om han hadde levd. Småskolen markerte dette med en stor forestilling på samfunnshuset denne dagen. 120 elever fra 1.-4. klasse var samlet på scenen og framføret flere av hans kjente viser. I tillegg framførte hvert klassetrinn et valgt innslag fra de mange skuespillene og sangene han har skrevet. Det var Kardemomme by, Dyrene i Hakkebakkeskogen, Kaptein Sortebill og Karius og Baktus og enda noen fler.

Tidlig på dagen var det generalprøve for alle de andre elevene på BBU, og om kvelden var det forestilling for foreldre og søsken m.fl. Det var ca 400 stk. som så forestillinga. Foreldrene stilte opp og hadde kafe i pausen. Det ble en flott kveld med formidling av kulturarven, og vi tror det ga både elever og foreldre mange gode minner.

Vi er imponert over elevene som greide å lære så mye utenat, og vi håper at denne fellesopplevelsen styrket samholdet mellom elevene og den enkeltes selvfølelse.

Se bildene

God jul

BBU ønsker alle elever, foresatte og tilsatte en riktig God Jul og Godt Nytt År!

Skolestart på nyåret for elevene er torsdag 3. januar kl. 0830.

Assistenter i ungdomsskolen og SFO, og alle lærere møter onsdag 2. januar kl. 0800.

Foreldreundersøkelsen våren 2012

Foreldreundersøkelsen i vår viste en markert oppsving i forhold til deltakelse, fra rundt 30 % tidligere år (lik landsgjennomsnitt) til 60 % i år. Det er takket være en meget målrettet satsing og engasjement fra FAU. Elevene har også bidratt positivt i motiveringsarbeidet. Se planen for oppfølging.

Ungdata-undersøkelsen i Brønnøy 2012

På oppdrag fra Brønnøy kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Brønnøy kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.
Informasjonsskriv til foresatte - ungdata.no

Foreldrekveld i Dysleksi Brønnøy

Dysleksi Brønnøy inviterer til foreldrekveld 9. november. Se hele invitasjonen

Studenter på ungdomsskolen

Vi har studenter på ungdomsskolen i noen fag i 10. klasse uke 44, og 9. klasse uke 45

Anne-Lise Pedersen
avd. leder

Temakveld om ADHD

Dessverre er dette avlyst. Vi håper det blir en annen gang.

Onsdag 24. oktober 2012, kl. 1800-21000, Brønnøy rådhus, kinosalen
Forelesning ved psykolog Fred Andersen, Statped.
Innlegg fra foreldre og ungdom.
Ved interesse dannes lokallag av ADHD Norge.
Arr. Sør-Helgeland PPT og Brønnøy kommune.

Lego-bamse på 2,4 meter

5. klassene ved BBU er for tida i gang med å bygge en Lego-bamse som skal bli 2,4 meter høy. Det stilles krav til samarbeidsegenskaper og til å lese bruksanvisningen når 29 700 legoklosser skal på rett plass. Arbeidet skal være ferdig til torsdag 20.okt. Da skal bamsen stilles ut på Ringo på Havnesenteret. Bamsen er en ”vandre-bamse”, så over helga skal den demonteres og reise til Skjervøy. Se bildene

Stålejoggen - resultater

Rundt 200 elever sprang løypa på ca. 5,7 km sist onsdag, og kr 4076 ble samlet inn til SOS barnebyer. For resultater

Årets Stålejogg, onsdag 3. oktober

Onsdag arrangeres årets Stålejogg. Årets løype for 5. - 10. klassene er ca. 5 km lang, og innsamlede midler går til SOS barnebyer. For mer detaljer.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver 2012 gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. Det er tre prøver på 5. og 8.
trinn, emnene er lesing, regning og engelsk lesing. På 9. trinnet gjennomføres prøver i lesing og regning.

Informasjon til foreldre om najonale prøver.

Tidsplan for gjennomføring. NB: Lesing for 5. blir gjennomført mandag 17. sept.

Ytterligere informasjon om nasjonale prøver.

 

Arkiv

Klasse-topp
Ungdomstrinnet
Trinn 10 Trinn 9 Trinn 8
Mellomtrinnet
Trinn 7 Trinn 6 Trinn 5
Småskolen
Trinn 4 Trinn 3 Trinn 2
Trinn 1    
FAU-topp

 

FAU-topp

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ for hjem-skole-samarbeid. På nettsidene finnes mye stoff til foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel. På sidene finner du også materiell og skoleringsopplegg for foreldre.

 

Tilbud om diverse info-materiell

Forlaget LEX tilbyr en rekke hefter og bøker relatert til skole og foreldre. Foreldreskolen er et hefte for å hjelpe foreldre å kunne hjelpe elevene med lekser.

Søk på "Foreldreskolen" på lex.no

 

Plan for skole-heim-samarbeid

Ny plan for skole-heim-samarbeid er lagt ut til gjennomlesing.
Les mer

FAU-topp